Om een goede basis te krijgen voor de te leggen vloerbedekking, is het vaak nodig om te egaliseren. Waarom egaliseren?

Nou om verschillende redenenen:

  • Ten eerste natuurlijk om een mooie vlakke ondervloer te verkrijgen
  • Om eventuelevochtproblemen met uw ondervloer op te lossen
  • Voor het leggen van marmoleum, pvc of andere materialen

Bij het egaliseren wordt de vloer vlak gemaakt met een vloeibaar product, waaronder egaline. De egaline wordt zowel handmatig (m.b.v. vlakspaan en rakel)  als met een egaline pomp aangebracht. Welke methode wordt toegepast is afhankelijk van de grote van de te egaliseren oppervlakte. Egaline moet snel worden aangebracht i.v.m. een goede vloeiing om zo geen hoogteverschillen te krijgen.

Indien er marmoleum of vinyl wordt gelegd, dan wordt de vloer altijd geëgaliseerd. Om een goede kwaliteit te kunnen leveren, zal de vloer voordat er wordt geëgaliseerd altijd worden geschuurd en stofvrij gemaakt.